Početak

Vežbe za 4.razred

Postavite komentar

Adverbs of frequency (Prilozi za učestalost):

How often…?

adverbs of frequency

Practice with these 2 games (Vežbajte uz ove 2 igre):

Adverbs of frequency

                                            ♦   ♦   ♦

 

LIKE – DON’T LIKE

Like and don't likePractice with these 2 games (Vežbajte uz ove 2 igre): Like and don’t like

 

                                                     ♦   ♦   ♦

 

Comparison of Adjectives (Poređenje prideva):

Adjectives

Practice with this exercise (Vežbajte uz ovu vežbu): Comparison of Adjectives

And watch this video (i pogledajte ovaj video): Kitty’s science test

Kontrolni za IV razred

Postavite komentar

1. Zadatak napišite odgovarajuću reč za neodređenu količinu some ili any kao i reč koja opisuje datu sliku.

Evo dobre vežbe za ovaj zadatak: Exercise: a, an, some, any

2. Zadatak – poređajte reči i u pravilnu rečenicu:

never      has      before     She      eight       breakfast     o’clock

    She never has breakfast before eight o’clock.

3. Zadatak – napišite koliko je sati:

What’s the time?

10:30     It’s half past ten.

11:00   It’s eleven o’clock.

4. Zadatak – izaberite ispravan pridev:

Elephants are bigger – smaller than tigers.

I am older – younger than my mum.

Monkeys are dangerous – funny animals.

Dolphins are beautiful – stupid animals.

5. Zadatak – izaberite tačan predlog next to, between, opposite

Evo zanimljive vežbe i za ovaj zadatak: Predlozi

Good luck! 🙂

 

 

 

Final Test (4th grade)

Postavite komentar

Četvrtaci, došli smo do poslednjeg kontrolnog zadatka!

Kao što sam vam najavila spremite se za sledeće zadatke:

1. What’s the weather like? – It’s sunny. It’s cloudy. It’s hot. ( Kakvo je vreme? – Videćete sliku i napisati pravi odgovor.)

2. What are you wearing? – I’m wearing a white T-shirt, a purple jumper, blue jeans, black socks and brown shoes. ( Šta nosiš na sebi? Nabrojte delove odeće u kombinaciji sa bojom. Pazite na član – a – koji stavljate ispred imenica u jednini, nikako ispred množine !- pantalone, čarape, cipele…)

3. What’s the time? – It’s half past….  It’s quarter past….  It’s quarter to…. (Koliko je sati? – kombinacije sa pola sata i 15 minuta)

4. Circle the right form – Present Simple or Present Continuous ( Zaokruži u rečenici pravi oblik gladola – sadašnji prosti ili sadašnji trajni.) Npr. He does / is doing his homework every day.  (Ovde je ispravni oblik podvučen.)

5. Read and answer. (Čitaj i odgovori. Napiši odgovor na pitanje kao u donjim primerima.)

How do you go to school? – I walk to school.  I go to school by bus.

What time do you get up? – I get up at half past six.

What sport do you like playing? – I like playing basketball.

Is it cold today? – No, it isn’t.

Do you like watching TV? – Yes, I do.

That’s all! Good luck! 🙂

Kontrolni zadatak za IV razred

30 komentara

Četvrtaci, nadam se da se spremate za kontrolni. 🙂 Još jednom vas podsećam šta da vežbate.

Pišite dane u nedelji. Ovde je dobra igrica za to, zove se naravno – Days of the week. Imate ponuđen broj slova koja birate iz donjeg okvira i mali nagoveštaj Hint koji bi to dan mogao biti. Usput, podsetite se kako se pišu brojevi, mada mislim da to već znate. 🙂

Pazite! Ispred dana u sedmici stoji predlog ON, on Monday, on Sunday, on Friday… iako mi kažemo  U ponedeljak.

Ponovite svakodnevne aktivnosti:

GO to school, go to the supermarket, go to the sports centre, go to the park, go swimming, go dancing…

PLAY computer games, play football, play tennis, play the guitar, play with friends…

RIDE a bike

WATCH television

DO judo, do karate, do homework…

Pazite! Posle glagola LIKE, LOVE, DON’T LIKE, DOESN’T LIKE svi glagoli dobijaju nastavak -ING :

I like playing basketball but I don’t like going to the supermarket.

He doesn’t like watching TV but he loves playing computer games.

Sledeća igra je za ponavljanje mesta u gradu – Places in town.

I usually go to work on foot. How do you go to school?  Pogledajte i otkrijte kako John i Owen idu u školu kad otvorite ovaj link – How do you go to school?

I za kraj, pazite kako počinjete rečenice kada opisujete mesta u gradu:

There is a….. ( za jedninu)

There are…. (za množinu)

Srećno! Good luck!!! 🙂